bodyimage

förklaring

Tillbaka till starsidan

Det är "Trehöningar"
som har fyra hörn!

 

Dras en linje mellan A och B så kommer det fjärde hörnet
att hamna under linjen i den övre "trehörningen" och
över linjen i den nedre.

Den spetsiga vinkeln i den röda och gula figuren är inte lika.
Den gula är trubbigare och den röda spetsigare än "trehörningens".

 

 

 

 

 

Överdriver man felet som framgår av denna bild så syns skillnaderna bättre.

 

 

Skillnaden mellan de bägge "trehörningarna" är lika stor som den tomma rutan.